Πιεστικό νερού

Πιεστικό νερού είναι το συγκρότημα που αποτελείτε από μία ή περισσότερες αντλίες νερού που συνεργάζονται με το απαραίτητο εξοπλισμό για την αυτόματη εκκίνηση και παύση της αντλίας (αντλιών) για σταθερή πίεση στην εγκατάσταση χωρίς ανάγκη οποιαδήποτε χειροκίνητης εντολής. Στην περίπτωση της μίας αντλίας ο εξοπλισμός αυτός μπορεί να είναι α/ Πιεστικό δοχείο διαστολής με πιεσσοστάτη…

Περισσότερα

Αντλίες νερού