Βασική τεχνική ορολογία αντλιών

Βασική τεχνική ορολογία αντλιών

Αντλία ονομάζεται το μηχάνημα που αντλεί ή διακινεί υγρά χωρίς να λαμβάνουμε υπόψιν το κινητήρα
Περισσότερα για τη βασική τεχνική ορολογία αντλιών