Πολυβάθμιες αντλίες (Αθόρυβες)

Πολυβάθμιες αντλίες (αθόρυβες)

Τοποθετώντας δύο ίδιες αντλίες να λειτουργούν συγχρόνων σε σειρά (η μία να τροφοδοτεί την άλλη) τότε αυξάνεται το συνολικό μανομετρικό ύψος σχεδόν στο διπλάσιο του μανομετρικού κάθε αντλίας .
Περισσότερα για τις πολυβάθμιες αντλίες

Σύγκριση οριζόντιας με κάθετης πολυβάθμιας αντλίας

Σύγκριση οριζόντιας με κάθετης πολυβάθμιας αντλίας

Όταν βάζουμε μια αντλία νερού σε σειρά με μια άλλη ίδια τότε το μέγιστο μανομετρικό ύψος αυξάνεται ενώ μέγιστη παροχή μένει σταθερή, με αυτή την αρχή κατασκευάζονται οι πολυβάθμιες (με πολλές φτερωτές) ηλεκτρικές αντλίες νερού .
Περισσότερα για τη σύγκριση οριζόντιων με κάθετης πολυβάθμιας αντλίας